Loading...
Strona główna 2018-02-23T12:16:26+00:00

Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Aktualności

Wydarzenia nadchodzące

Zaproszenie dla MŚP do aplikowanie o udział w walidacji /testach produktów i usług w środowisku międzynarodowym, ramach programu ProVaHealth

Gmina Lublin jako partner projektu ProVa Health współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza przedsiębiorstwa spełniające kryterium MŚP do aplikowania o możliwość walidacji produktów lub usług [...]

Partnerzy:

Certyfikaty:

bronze_odznaka