Fundacja Akademia Sportu Górnik Łęczna

Fundacja Akademia Sportu Górnik Łęczna 2018-08-14T11:54:48+02:00

Project Description

Adres:

ul. Jana Pawła II 13
21-010 Łęczna

Opis:

W ramach uzyskanego dofinansowania krajowego Fundacja realizuje projekt budowy Innowacyjnego Centrum Badań, Analiz i Diagnostyki ruchu oraz Potencjału Motorycznego zawodników. W ramach Centrum prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe m.in. pod kątem:

 • Określania predyspozycji zawodników i zawodniczek pod kątem danej dyscypliny sportowej;
 • Profilaktyki i prewencji urazów sportowych (w tym ocena ryzyka kontuzji);
 • Monitoringu zawodników uprawiających dyscypliny zespołowe (obciążenie treningowe, wydatek energetyczny, ilość sprintów i ich długość, dystans, prędkość poruszania, obciążenie metabloliczne);
 • Oceny izokinetycznej i funkcjonalnej zawodników;
 • Badań i oceny wydolności;
 • Kompleksowej analizy i oceny aparatu ruchu oraz sprawności układu nerwowo-mięśniowego, a także kontroli nerwowo-mięśniowej;
 • Oceny zdolności i potencjału motorycznego zawodników;
 • Oceny i analizy mocy kończyn górnych i dolnych;
 • Oceny i analizy szybkości biegowej, reakcji i postrzegania;
 • Opracowywania indywidualnych i zespołowych planów treningowych;
 • Opracowywania indywidualnych zestawów ćwiczeń treningowych usprawniających powrót po kontuzji;
 • Wczesnego wykrywania dysfunkcji wpływających niekorzystnie na dalszy rozwój kariery sportowej.

Project Details