Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis produktu

Adres:

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

WWW:

Opis:

Do podstawowych zadań Instytutu należą prace badawczo-rozwojowe i aplikacyjne oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie zastosowań fizyki do rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Szczegóły produktu

Kategorie: