Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Adres:

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

WWW:

www.ipan.lublin.pl

Opis:

Do podstawowych zadań Instytutu należą prace badawczo-rozwojowe i aplikacyjne oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie zastosowań fizyki do rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.