Inauguracja Klastra Lubelska Medycyna

Uroczysta inauguracja Klastra Lubelska Medycyna miała miejsce 24 lutego 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej, uniwersytetów, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, szpitali publicznych, prywatnych podmiotów leczniczych oraz firm z branży medycznej. Z okazji inauguracji, list skierowany do członków Klastra przekazał Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk (do pobrania tutaj).

klaster006

Spotkanie miało następujący przebieg:

14.00– 14.15 wystąpienia inauguracyjne
Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. n.med. Andrzej Drop

14.15-14.30 Wystąpienia zaproszonych gości
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski
Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Kowalska-Głowiak

14.30-14.45 Prezentacja Klastra Lubelska Medycyna

14.45-15.00 Oferta LPNT – usługi dla branży medycznej województwa lubelskiego
Prezentacja Dyrektora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pana Tomasza Małeckiego

15.00-15.15 Możliwości finansowania projektów z branży medycznej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Prezentacja Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Pana Mariusza Majkutowicza

15.15-15.45 Przerwa kawowa

15.45-16.00 Wybór członków Rady Klastra Lubelska Medycyna

16.00-17.30 Spotkanie członków Klastra dotyczące turystyki medycznej przyjazdowej do Lublina.

klaster004