Szkolenie dla Członków Klastra na temat „Pozyskiwania środków europejskich przez firmy z branży medycznej – jesień 2015”

W dniu 17 września w siedzibie Biura Klastra Lubelska Medycyna odbyło się szkolenie dla Członków Klastra na temat „ Pozyskiwania środków europejskich przez firmy z branży medycznej – jesień 2015”. Podczas szkolenia przedstawione zostały aktualne konkursy przeznaczone dla przedsiębiorstw, wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach następujących programów:
Program Operacyjny Polska Wschodnia działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP;
Program Operacyjny Polska Wschodnia działania 1.4 Wzór na konkurencję;
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Szkolenie poprowadzili przedstawiciele firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem dotacji dla MŚP: Pani Krystyna Górak z firmy Consultrix oraz Pan Dariusz Dumkiewicz ze Wschodniej Grupy Doradczej.