Sympozjum biomedyczne „In Search of a Cure: From Genes to Drugs”

W dniu 4 marca 2016 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się sympozjum biomedyczne „In Search of a Cure: From Genes to Drugs”.
Było to międzynarodowe spotkanie poświęcone osiągnięciom w dziedzinie biomedycyny, w którym udział wzięli naukowcy z różnych krajów.
Podczas wydarzenia omówione zostały najnowsze wyniki dotyczące rozpoznawania molekularnych podstaw chorób, w tym chorób nowotworowych, a także nowych metod poszukiwania leków.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

sympozjum biomedycznem