Wykłady dotyczące badań genetycznych w tym profilaktyki nowotworów

Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o. rozpoczęło cykl wykładów dotyczących badań genetycznych, w tym mających zastosowanie w profilaktyce nowotworów.
Celem spotkań jest zwiększenie w społeczność Lublina i województwa lubelskiego wiedzy dotyczącej znaczenia badań diagnostycznych we wczesnej diagnostyce i skutecznym leczeniu chorób.
Ilość osób zgłaszających się na bezpłatne badania diagnostyczne pozwalające wykryć we wczesnym etapie między innymi raka piersi, raka szyjki macicy u kobiet czy raka prostaty u mężczyzn jest nadal niska.
Celem Laboratorium Badań Genetycznych jest dotarcie z wiedzą o znaczeniu badań profilaktycznych do jak największego grona odbiorców.
W cyklu spotkań znajdą się również wykłady naukowe poświęcone hipoksji, transformacjom nowotworowym, badaniom kryminalistycznym, a także metodom diagnozowania i walki z niepłodnością.
Wykłady naukowe dedykowane są studentom, doktorantom, kadrze naukowej i klinicznej lubelskich uniwersytetów i szpitali, ale również wszystkim zainteresowanym chcącym poszerzyć swoją wiedzę z danej dziedziny. Uczestnictwo w wykładach i spotkaniach jest nieodpłatne.
Pierwszy z cyklu wykład : ” Czy hypoksja może spowodować transformację nowotworową” poprowadził Prof. dr hab. n.med. Jacek Wojcierowski w dniu 25 stycznia 2016 roku .

Natomiast 7 marca 2016 r.w Collegium Novum Audytorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod patronatem Klastra Lubelska Medycyna odbyła się konferencja „Rak piersi i jajnika – leczenie, genetyka i diagnostyka”. Podczas konferencji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych (lub świadczonych na warunkach preferencyjnych) badań w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych, oferowanych przez członków Klastra: Laboratorium Badań Genetycznych, Top-Medical oraz Centrum Medyczne Luxmed.

Informacji o kolejnych wykładach i spotkaniach należy szukać na stronie internetowej Laboratorium Badań Genetycznych http://www.lbg.com.pl.