Biała Niedziela z Uniwersytetem Medycznym

W dniu 22 maja 2016 r. odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Biała Niedziela z Uniwersytetem Medycznym”, której organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Lublinie – koordynator Klastra Lubelska Medycyna. W ramach wydarzenia studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wykonywali podstawowe badania profilaktyczne: pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego i szczytowego przepływu wydechowego, a także EKG, BMI wraz z procentowym udziałem tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz określanie ilości substancji smolistych w wydychanym powietrzu. Uczestnicy Białej Niedzieli mogli również skorzystać z porad kardiologicznych i dietetycznych. Przez cały czas trwania akcji odbywały się pokazy udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili studenci ratownictwa medycznego.

Biała Niedziela z Uniwersytetem Medycznym odbyła na placu przed Rektoratem (budynek Collegium Novum) przy Al. Racławickich 1.