Spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 23 czerwca 2016 r. w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, Al. Racławickie 1, w Auditorium Maximum odbyło się spotkanie Członków Klastra Lubelska Medycyna.

Spotkanie poprzedzone było wyborami uzupełniającymi członka Rady Klastra w grupie podmiotów leczniczych. Do głosowania uprawnione były podmioty z grupy podmiotów leczniczych oraz pozostałych przedsiębiorstw.

Harmonogram spotkania:

9.30 -10.00  Rejestracja na wybory

10.00-10.30  Wybory

Agenda spotkania dla wszystkich Członków Klastra

10.30 -11.00  Rejestracja uczestników spotkania

11.00-11.20 Otwarcie spotkania i informacja o działaniach podjętych przez Klaster
w I półroczu 2016 roku  – Marzena Strok-Sadło – członek Zarządu Klastra

11.20-11.40 Możliwości finansowania projektów z branży medycznej w ramach RPO Województwa Lubelskiego  przedstawiciel LAWP

11.40-12.00 Finansowanie Klastrów Kluczowych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020   Dariusz Dumkiewicz Prezes Zarządu Wschodniej Grupy Doradczej, Lider zespołu ds. Finansowania projektów w Klastrze z Funduszy Europejskich

12.00-12.20 – Środowisko Klastra Lubelska Medycyna w kontekście kryteriów konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego – Iwona Urban– Biuro Klastra Lubelska Medycyna

12.20-12.40  Pytania i dyskusja

12.40- 13.00 Rozmowy indywidualne