Spotkanie Klastra Lubelska Medycyna z klastrami z Norwegii w Ambasadzie Królestwa Norwegii

Na zaproszenie Ambasady Królestwa Norwegii Klaster Lubelska Medycyna spotkał się w dniu 21 września z klastrami norweskimi. Na spotkaniu zostały zaprezentowane programy: Norway Grants Green Industry Innovation Programme oraz Horizon 2020 Travel Grant. Tematem rozmów były możliwości realizacji wspólnych projektów, przede wszystkim w obszarze badawczo – rozwojowym, finansowanych z funduszy norweskich oraz Horyzontu 2020, a także szanse wsparcia rozwoju przedsiębiorstw.