Warsztaty dla wnioskodawców w ramach programu HORYZONT 2020

W dniach 8-9 lutego 2017 roku Regionalny Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w kompleksowych warsztatach dla wnioskodawców. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku badawczo-innowacyjnego w ramach programu HORYZONT 2020. Pierwszego dnia omówione zostaną kwestie dotyczące przygotowania wniosku badawczo-innowacyjnego. Drugi dzień zostanie poświęcony na kalkulację kosztorysu projektowego. Szczegóły dotyczące ww. spotkań znajdą Państwo w załączonych na stronie internetowej: http://www.rpklublin.pl/1155,8-lutego-2017-r.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie swojego udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (www.rpklublin.pl/szkolenia). Osoby, które chcą wziąć udział w obu warsztatach proszone są o wypełnienie zgłoszenia na każdy dzień osobno. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 lutego 2017 r. Ze względu na charakter zajęć oraz liczbę miejsc w sali seminaryjnej, ograniczamy liczbę uczestników do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań informacji związanych ze spotkaniem udzielają: