Zaproszenie na spotkanie dotyczące dofinansowania projektów innowacyjnych, rozwiązań zaawansowanych technologicznych oraz wsparcia związanego z komercjalizacją rozwiązań dla MŚP działających w klastrach

Zachęcamy do udziału w spotkaniu dotyczącym konkursu INNOSUP-01-2016-2017 Cluster facilitated projects for new industrial value chains. Instrument ten to szansa dla MŚP działających w klastrach, które wykazują ambicje do wzrostu oraz rozwoju na arenie międzynarodowej. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania projektów innowacyjnych, rozwiązań zaawansowanych technologicznych oraz wsparcia związanego z komercjalizacją rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2017 w godzinach 9:30-15:00 w Budynku Office Center IMM w sali nr 208. Pierwsza część wydarzenia przeprowadzona zostanie w formie warsztatów, podczas których omówione zostaną założenia konkursu INNOSUP-01-2016-2017. Przedstawione zostaną również aspekty finansowo-prawne istotne przy przygotowywaniu wniosku. W drugiej części spotkania będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z informacjami z następujących obszarów:
– Plany tworzenia Hubów Innowacji Cyfrowych w obszarze ICT na lata 2018-2020,
– Priorytety Klimat, Środowisko, Surowce na lata 2018 – 2020,
– Priorytety w obszarze Energii na lata 2018 -2020,
– Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych, biogospodarka,
– Priorytety w obszarze zdrowia.

Ponadto zostanie również przedstawiona oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – programy ogólnopolskie i regionalne dla klastrów. Spotkanie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w spotkaniu: http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-instrumentu-innosup-01-2016-2017-dla-klastrow-program-horyzont-2020-w-synergii-z-programami-operacyjnymi