Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz jednostki posiadające status organizacji pożytku publicznego do zgłaszania ofert w ramach otwartego konkursu  na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych warsztatów i szkoleń zwiększających kompetencje przedsiębiorstw z branży medycznej i turystycznej w zakresie projektowania produktów sieciowych i ich marketingu cyfrowego.

Zadania realizowane będą w okresie od 8 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.30.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=281162