Seminarium poświęcone strategiom wzmacniania konkurencyjności klastrów

W dniu  16 marca o godz. 12.00 w sali nr 24 w Ratuszu odbyło się seminarium  prowadzone przez Panią Bożenę Lublińską-Kasprzak – konsultantkę, eksperta ds. przedsiębiorczości i innowacyjności BCC oraz Panią Ines Sagrario – partnera w międzynarodowej firmie doradczej COMPETITIVENESS.
Pani Bożena Lubińska-Kasprzak pełniła w latach 2009-2016 funkcję Prezesa PARP. W tym czasie Agencja realizowała wiele przedsięwzięć i projektów związanych z polityką klastrową poprzez wsparcie finansowe, szkoleniowe, promocyjne, badawcze m. innymi Benchmarking Klastrów. Koordynowała prace Grupy Roboczej ds. polityki klastrowej, która wypracowała dokument „Kierunki i założenia polityki Klastrowej do 2020 roku „.

Pani Ines Sagrario jest partnerem w międzynarodowej firmie doradczej COMPETITIVENESS, której założyciel był współpracownikiem Michaela Portera, twórcy teorii klastrów. Firma posiada własną metodologię wzmacniania konkurencyjności klastrów i jest światowym liderem w zakresie realizacji programów budowania konkurencyjności klastrów oraz budowania zdolności sektora publicznego do realizowania efektywnej polityki klastrowej. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z ponad 70 regionami na całym świecie i ponad 200 inicjatywami klastrowymi działającymi w ponad 40 branżach. Współpracowała między innymi z Bankiem Światowym, Komisją Europejską oraz OECD.

Seminarium było wyjątkową okazją do zapoznania się ze światowymi trendami i doświadczeniami w rozwoju struktur klastrowych oraz okazją do dyskusji o przyszłości klastrów w naszym mieście
i regionie z udziałem najwyższej klasy ekspertów w tej dziedzinie.