Drugie spotkanie zespołu ds. inżynierii medycznej, w tym biotechnologii medycznej Klastra Lubelska Medycyna

W dniu 19 maja 2017 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – Collegium Novum, aula Audytorium Maximum – odbyło się drugie spotkanie w ramach zespołu zadaniowego ds. inżynierii medycznej, w tym biotechnologii medyczne Klastra. Spotkanie miało na celu prezentację oraz promocję rozwiązań w zakresie inżynierii medycznej o najwyższym poziomie innowacyjności oraz potencjale komercjalizacyjnym, jak również było okazją do integracji lubelskiego środowiska biznesowego oraz naukowego.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z inżynierią materiałową, w tym między innymi biomateriałom, protezom, implantom, inżynierii tkankowej i genetycznej oraz metodom badań biomateriałów i tkanek.

Swoje rozwiązania zaprezentowali między innymi prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska – Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. inż. Joanna Pawłat – Kierownik Zakładu Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. Barbara Surowska – Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej, dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Zakład Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania oraz zapoznania z opisem zadań zespołu ds. inżynierii medycznej w Klastrze oraz sylwetkami Liderów zespołu, które dostępne są na stronie: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/zespoly-zadaniowe/.