Pierwsze spotkanie w Klastrze Lubelska Medycyna w ramach projektu InnoTest

W dniu 5 czerwca 2017 r. omówieniem innowacyjnego rozwiązania z zakresu telemedycyny dedykowanego wczesnej diagnostyce zmian nowotworowych w dermatologii rozpoczęliśmy w Klastrze cykl spotkań w ramach projektu „InnoTest”. Celem projektu jest budowanie wspólnej wiedzy środowiska z zakresu innowacji w medycynie i zdrowiu z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych ich wdrożeń w praktyce medycznej.

Naszym gościem był Pritt Kruss – członek rady doradczej klastra Connected Health z Estonii, Prezes firmy Dermtest, który posiada 9 letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze ochrony zdrowia. Pritt Kruss studiował technologie w ochronie zdrowia i ekonomię. Pracował jako analityk odpowiedzialny za obszar ochrony zdrowia oraz dyrektor między innymi w Praxis – największym niezależnym think-tank w Estonii. Od ponad 5 lat specjalizuje się w e-zdrowiu i technologiach cyfrowych w obszarze zdrowia. Jako członek zespołu doradczego i badawczego był konsultantem rządu Estonii i Mołdawii w zakresie wdrożenia e-zdrowiai innowacji w opiece zdrowotnej. Priit Kruus jest również wykładowcą Tallinn Univesity of Technology (specjalizacja: finansowanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia).

Connected Health – Estonian HealthTech Cluster (http://connectedhealth.ee) jest partnerem Klastra Lubelska Medycyna. Koordynatorem Klastra jest Tallinn Science Park Tehnopol. Klaster zrzesza instytucje i przedsiębiorstwa z Estonii działające w obszarze zdrowia, zaangażowane w rozwój innowacji oraz ich komercjalizację ( w tym na rynkach zagranicznych). Klaster zrzesza ponad 70 partnerów, w tym 43 przedsiębiorstwa (start-ups, health IT, medtech, biotech, pharma), instytucje badawczo-rozwojowe (uniwersytety i instytuty badawcze), podmioty świadczące usługi medyczne i prozdrowotne (szpitale, praktyki lekarza rodzinnego, lekarzy medycyny pracy, ośrodki spa, fitness i ośrodki sportowe), organizacje pacjentów i społeczności użytkowników końcowych oraz sektor publiczny (ministerstwa odpowiedzialne za ochronę zdrowia i rozwój przedsiębiorczości, instytucje publiczne ubezpieczeniowe i narodową agencję odpowiedzialną za rozwój w obszarze zdrowia). Klaster jest członkiem European Connected Health Alliance i sieci ScanBalt.