Klaster na konferencji dotyczącej polityki klastrowej i współpracy klastrów w ramach państw V4+4. w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 30 czerwca 2017 r w Ministerstwie Rozwoju zorganizowano konferencję: Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4. Konferencja była dedykowana wzmocnieniu dialogu i wymianie doświadczeń w zakresie polityki klastrowej.

Klaster Lubelska Medycyna był reprezentowany, w sesji panelowej poświęconej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Zdrowe Społeczeństwo”, przez członka zarządu klastra – Marzenę Strok-Sadło. Gospodarzem sesji był klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych (Krajowy Klaster Kluczowy). Podczas panelu uczestnicy poruszyli temat współpracy klastrów medycznych/life science działających w państwach V4+4 w ramach inteligentnej specjalizacji. Dyskutowali o trendach, wyzwaniach, barierach dla współpracy jak również próbowali wypracować rekomendacje i określić kierunki dla dalszego rozwoju klastrów. Omówiono najlepsze praktyki w medycynie, robotyce medycznej, telemedycynie, Digital Health oraz w funkcjonowaniu systemów opieki zdrowotnej.