Projekt PERMIDES. Bony na innowacje w obszarze medycyny spersonalizowanej – biofarmacja + IT

Polecamy zapoznanie się z propozycją Cyber Forum w zakresie możliwości finansowania, w formie bonów, innowacyjnych projektów w obszarze biofarmacja/ IT.

Projekt PERMIDES ma na celu połączenie MŚP z sektora biofarmaceutycznego i informatycznego w ramach rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej  (w dziedzinie biotechnologii, diagnostyki, badań kontraktowych, biobanków, bioinformatyki itp.). Program PERMIDES jest finansowany ze środków pochodzących z programu „Horyzont 2020” i jest koordynowany przez Cyber Forum. Całkowity budżet projektu wynosi około 3 Mil EUR i będzie wykorzystany w  formie bonów innowacyjnych. W pierwszym okresie realizacji projektu sfinansowano 22 projekty o łącznej wartości około 1,3 Mil EUR.

Zainteresowane MŚP mogą nadal ubiegać się o wsparcie finansowe pod adresem http://permides.eu/ do dnia 10 października br.

Więcej informacji o procesie składania wniosków można znaleźć pod adresem: http://permides.eu/how-to