Zaproszenie na warsztaty – „HORYZONT 2020 w Twoim komputerze – elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców i beneficjentów programu”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt.: HORYZONT 2020 w Twoim komputerze – elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców i beneficjentów programu”

Komisja Europejska, europejskie i krajowe agencje oraz inne organizacje prowadzą elektroniczne serwisy informacyjne oraz bazy danych poświęcone zagadnieniom programu HORYZONT 2020. Zasoby te są źródłem bogatej wiedzy przydatnej zarówno wnioskodawcom jak i beneficjentom programów ramowych UE. Wiedza ta jest konieczna do efektywnego uczestnictwa w programie i dotyczy zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej znajdowania ważnych informacji, które są niezbędne by móc efektywnie uczestniczyć w programie H2020.

Szkolenie odbędzie się 23 października 2017 r. (poniedziałek), w auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (budynek A), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 13:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”.

Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2017 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

  1. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  2. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118.