Innowacje w medycynie – Europejski Tydzień Innowacji

Zachęcamy do udziału w Europejskim Tygodniu Innowacji, który odbędzie się w Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2, w dniach 6 – 10 listopada 2017. Mając na uwadze naszą współpracę w ramach Klastra Lubelska Medycyna, chcielibyśmy szczególnie polecić Państwa uwadze oraz prosić o aktywny udział w dniu poświęconym „Innowacjom w medycynie” tj. 9 listopada 2017 r..

Dzień ten będzie dedykowany nowym technologiom w medycynie, a przede wszystkim – w pierwszej edycji tego wydarzenia – robotyce medycznej i telemedycynie oraz fotonice. Program tego dnia wpisuje się w zaplanowane przez nas w Klastrze spotkanie, które chcieliśmy poświęcić tym zagadnieniom, dlatego jako Biuro Klastra wspieraliśmy jego organizację.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja będzie znakomitą okazją do spotkania, osobistego poznania się i nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany poglądów i doświadczeń. W tym dniu zaprezentują się eksperci z Polski i z zagranicy, ale przede wszystkim lubelscy przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie oraz przedstawiciele świata nauki.

Europejski Tydzień Innowacji jest kolejną okazją do wspólnej debaty na temat możliwość zwiększenia efektywności współpracy w regionie, rozwoju współpracy z innymi regionami oraz współpracy międzynarodowej.

Organizatorami Europejskiego Tygodnia Innowacji są Lubelskie Centrum Konferencyjne i Samorząd Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://etilubelskie.pl/.

Agenda: tutaj