Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych Patronem Honorowym konferencji „Turystyka medyczna – szansą na poprawę efektywności dla wielu gospodarek świata”!

W imieniu Organizatorów – Fundacji na rzecz historii i wsparcia biznesu im. Kordiana Tarasiewicza – mamy przyjemność zaprosić na I edycję Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji z zakresu turystyki pt. „Turystyka medyczna – szansą na poprawę efektywności dla wielu gospodarek świata”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji jest prezentacja poglądów naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich zainteresowanych rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

W czasie konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Turystyka medyczna – zagadnienia ogólne
 • Historia turystyki medycznej
 • Rozwój turystyki medycznej w Polsce i na świecie
 • Liderzy przyjazdowej i wyjazdowej turystyki medycznej
 • Polski obywatel na zagranicznym leczeniu
 • Socjologiczne aspekty turystyki medycznej
 • Zarządzanie sektorem turystyki medycznej na przykładzie wybranego kraju
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu przedsiębiorstw medycznych i kontaktach z pacjentami medycznymi
 • Czy polskie przedsiębiorstwa medyczne są przygotowane na obsługę zagranicznego turysty?
 • Rola kapitału intelektualnego w rozwoju turystyki medycznej
 • Medycyna estetyczna – siła polskiej turystyki medycznej

 

Zachęcamy do udziału w konferencji!

Więcej informacji o Fundacji oraz konferencji można znaleźć na stronie: http://fundacjatarasiewicza.pl/.