Warsztaty „Komunikacja z pacjentem na stanowisku recepcjonista medyczny”

W ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – Członkiem Klastra Lubelska Medycyna – dr Izabela Mamcarz i dr Piotr Mamcarz (pracownicy Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych) w dniu 22 listopada 2017 r. przeprowadzili bezpłatne warsztaty z zakresu komunikacji z pacjentem na stanowisku recepcjonista medyczny. Warsztat skierowany był do pracowników Członków Klastra Lubelska Medycyna. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące bloki tematyczne: komunikacja niewerbalna oraz werbalna, praca z trudnym pacjentem, radzenie sobie ze stresem, motywacja i zdrowe podejście do pracy oraz zarządzanie czasem w pracy.