Wschodni Klaster Innowacji we współpracy z Klastrem Lubelska Medycyna zaprasza młodzież z województwa lubelskiego do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym

Wschodni Klaster Innowacji zaprasza młodzież z województwa lubelskiego do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym. W ramach projektu trzy zespoły młodzieży będą miały za zadanie rozwiązanie konkretnych problemów wyznaczonych przez instytucje z woj. lubelskiego. Każdy z zespołów będzie liczył od 4 do 6 osób i będzie miał 2-3 tygodnie na realizację swojego zadania. Każde z zadań będzie wymagało kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Podczas swych prac zespoły będą mogły skorzystać ze wsparcia mentorów i specjalistów w danej dziedzinie, a na zakończenie będą miały przedstawić rozwiązanie danego problemu. Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody za innowacyjność, umiejętność pracy w grupie i zaangażowanie w pracę zespołu.

Celem zadania jest opis i prezentacja łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna w ramach przygotowania Klastra do konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz rekomendacji dla Klastra w zakresie tego zagadnienia.

Czas zakończenia realizacji zadania: 31 października 2018r.

Uczestnicy zadania: osoby w wieku 18-25 lat, w tym uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci, zainteresowani tematyką zarządzania, w tym zarządzania klastrami i projektami, tematami związanymi bezpośrednio i pośrednio z medycyną i zdrowiem, nowymi technologiami i innowacjami organizacyjnymi i społecznymi w tym obszarze.

Sugerowane etapy pracy:

– zapoznanie się z koncepcją Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK)

– zapoznanie się z kryteriami oceny klastrów, w tym z kryteriami konkursu o Krajowy Klaster Kluczowy

– zapoznanie się z literaturą dotycząca budowania i prezentacji łańcucha wartości w klastrach ( literatura polska i zagraniczna)

– zaprezentowanie metodologii pracy na opisem łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna

– zaprezentowanie narzędzi prezentacji łańcucha wartości w Klastrze Lubelska Medycyna

– przygotowanie profesjonalnej prezentacji łańcucha wartości w Klastrze, na potrzeby konkursu
o KKK

– przygotowanie rekomendacji dla klastra w tym zakresie (jakie działania powinny/mogą być w przyszłości przez klaster podjęte ( raport )).

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://wki.org.pl/zapraszamy-mlodziez-do-udzialu-w-innowacyjnym-projekcie-edukacyjnym/.

Zachęcamy do aplikowania! Liczba miejsc jest ograniczona do max. 18. Jednym z głównych kryteriów będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”