Klaster Lubelska Medycyna na III Krakowskim Kongresie Turystyki Medycznej

O praktycznych aspektach wynikających z obowiązującej Ustawy z 2018 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, doświadczeniach placówek medycznych w pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych, potrzebie współpracy interesariuszy turystyki medycznej rozmawialiśmy w dniach 22-23 października w Krakowie. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej – Partnerem Klastra Lubelska Medycyna.

Konferencja była również okazją do udziału w spotkaniach B2B oraz warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży.

Podczas konferencji Klaster był reprezentowany przez przedstawicielki Biura Klastra – Marzenę Strok-Sadło i Iwonę Urban oraz Panią Joannę Sala-Paul z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie (członka Klastra Lubelska Medycyna).