Udział Klastra Lubelska Medycyna w spotkaniu „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”

W dniu 22 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dedykowane klastrom oraz małym i średnim firmom „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Klaster Lubelska Medycyna reprezentowany był przez Iwonę Urban – pracownika Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Cluster Collaboration Day poświęcony był przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry, zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych.  W czasie spotkania przedsiębiorcy oraz przedstawiciele klastrów mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów, zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów. Informacje na temat  polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej przedstawiła Pani Anna Sobczak – Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej.

W czasie spotkania Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały także porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Spotkanie organizowane było przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencją Rozwoju Mazowsza, Agencją Rozwoju Przemysłu, Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, Mazowieckim Klastrem Chemicznym.

Wszystkie prezentacje omawiane w czasie spotkania dostępne są na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=cluster-collaboration-day-klastry-w-obliczu-nowych-wyzwan-program-cosme-horyzont-2020-ris.