Zaproszenie na II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, Choroby Przełyku i Żołądka

W dniach 14-15 czerwca 2019 r.,  w Lublinie odbędzie się druga edycja konferencji:  Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, Choroby Przełyku i Żołądka. Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy istotne z perspektywy lekarza, ale również mające wpływ na jakość leczenia pacjentów w Polsce.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko pojętą problematykę naukową i kliniczną, dotyczącą podstaw patofizjologii, diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka układu pokarmowego, przede wszystkim w zakresie chorób przełyku i żołądka. Udział w konferencji wezmą eksperci reprezentujący specjalizacje medyczne, między innymi takie jak: gastroenterologia, chirurgia, endoskopia zabiegowa.

Tematy przewodnie:

  • Przełyk Barretta
  • Powikłania septyczne w chirurgii przełyku
  • Choroba wrzodowa – przeszłość czy stale aktualny problem kliniczny
  • Postępy w diagnostyce i terapii nowotworów żołądka
  • Postępy w terapii skojarzonej nowotworów przełyku i żołądka

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

  • dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • dr hab. n. med. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pełny program wydarzenia oraz informacje praktyczne znajdą Państwo na stronie: www.dnichirurgiczne.pl

Klaster Lubelska Medycyna został Partnerem lokalnym konferencji.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w konferencji.