Klaster Lubelska Medycyna na seminarium – „Polska oferta uzdrowiskowa na rynku USA – jak ją promować?”

W dniu 22 marca br. w związku z misją przedstawicieli mediów polonijnych w Uzdrowisku Busko-Zdrój, przedstawicielki Biura Klastra Lubelska Medycyna: Marzena Strok-Sadło i Aldona Robak  uczestniczyły w seminarium dotyczącym promowania polskich usług prozdrowotnych na rynku amerykańskim.

Wizyta była częścią programu „Go to Brand”, którego operatorem jest Polska Organizacja Turystyczna. W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Krupka – wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Pan Robert Andrzejczyk – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wizyta dziennikarzy polonijnych w Uzdrowisku Busko-Zdrój umożliwiła  uczestnikom spotkania  zapoznanie się z trendami w zakresie turystyki zdrowotnej w USA, szczególnie w środowisku polonijnym, systemem finansowania świadczeń zdrowotnych, czynnikami kreującymi popyt na usługi za granicą, oraz zasadami przygotowania i promowania oferty usług w środowisku polonijnym, w tym między innymi w Chicago.

Spotkanie na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej zorganizował i moderował Pan Mariusz Arent z firmy Blue Progress.