Spotkanie członków Klastra w ramach projektu InnoTest

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Klastrze Lubelska Medycyna odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu InnoTest. Projekt InnoTest służy między innymi wypracowaniu i testowaniu modelu biznesowego Klastra Lubelska Medycyna jako Żywego Laboratorium (Living Lab) w obszarze medycyny i zdrowia.

Przedmiotem ostatniego spotkania było omówienie rozwiązania opracowanego przez firmę SiDLY Care. System teleopieki SiDLY to technologia telemedyczna, w której skład wchodzą: telemedyczne opaski do teleopieki, platforma telemedyczna i aplikacja mobilna (iOS, Android) wraz z możliwością usługi telemonitoringu przez centrum telemedyczne.

Podczas spotkania zaprezentowany został także projekt ProVaHealt – Product Validation in Health realizowany przez Gminę Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna.

Projekt ProVaHealth umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego. Projekt obejmuje 14 żywych laboratoriów w obszarze zdrowia z Regionu Morza Bałtyckiego.

Cele Projektu:

 • stworzenie lepszej współpracy między Health Living Labs w regionie Morza Bałtyckiego
 • zapewnienie łatwego dostępu do usług Living Lab dla MŚP
 • poprawienie efektywności wprowadzania na rynek nowych produktów i usług w zakresie zdrowia
 • wdrażanie innowacji, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój MŚP
 • poprawa stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i jakości życia

Informacje o projekcie:

 • Partnerzy: 17 organizacji z 8 krajów Morza Bałtyckiego
 • Czas trwania: 36 miesięcy (2017 – 2020)
 • Całkowity budżet: 3,022,842 €
 • Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju: 2,353,386 €
 • Całkowita wartość projektu po stronie Lublina: 121 530,00 Euro (632 142, 00 PLN)
 • Wartość dofinansowania dla Lublina: 85% EFRR – 103 300,50 Euro (537 320, 70 PLN)
 • Fundusz: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
 • Część flagowego programu „Region zdrowia” ujętego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, Obszar Polityki Innowacje
 • Partner Wiodący: Tallinn Science Park Tehnopol