Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości uruchamia nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości po raz pierwszy w bieżącej perspektywie unijnej uruchamia nabór wniosków do Działania 3.9 Udział w targach i misjach.

Wsparciem w ramach Działania 3.9 zostaną objęte projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP województwa lubelskiego w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja do Działania 3.9 dostępne są na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-36-h2_style_text_align_cente…

Termin rozpoczęcia naboru: 30.06.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 15:00.

Zachęcamy do aplikowania!

https://lublin.eu/biznes-i-nauka/skrot-subserwisu-strona-glowna/lawp-uruchamia-nabor-wnioskow-do-dzialania-3-9-udzial-w-targach-i-misjach,972,791,1.html?fbclid=IwAR07R5IkUi1kqRBxm4_tU3Yh1qnEz8Z2WUti5GCfhoPSZzyKxCzhxPTECpM