Spotkanie członków Klastra Lubelska Medycyna z hiszpańskim Galician Health Cluster

Klaster Lubelska Medycyna rozwija współpracę międzynarodową. W dniu 12 września w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli szpitali publicznych współpracujących w ramach Klastra Lubelska Medycyna z Galician Health Cluster (Hiszpania).

Klaster Lubelska Medycyna jest inicjatywą koordynowaną przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach której współpracuje 130 podmiotów z Lublina i województwa lubelskiego związanych z obszarem medycyny i zdrowia. Galician Health Cluster zrzesza 60 członków. Są to podmioty publiczne i firmy, które koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu  zarządzania w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, technologiach medycznych i nowych technologiach żywienia, telemedycynie i teleopiece.

W imienu Dyrektora Szpitala – Pana Radosława Starownika gości powitała Pani Beata Gawelska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. Podczas spotkania pełnomocnik  Dyrektora SPSK4 ds. Rozwoju – Pan Michał Szabelski omówił  funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, główne obszary działalności szpitala i priorytety rozwojowe.

Przedstawiciele Galician Health Cluster zaprezentowali przykłady wdrożonych w ich środowisku rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, logistyki, aplikacji pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami w ochronie zdrowia na poziomie zarówno władz regionalnych jak i poszczególnych jednostek.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z kompetencjami podmiotów współpracujących w ramach Klastrów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, co pozwala ocenić możliwość realizowania w przyszłości wspólnych projektów.

Galicia Health Cluster był reprezentowany przez  Giselę Garcia Alvarez – Dyrektor Zarządzającą,  Alberto Villar Ferreę – Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowe oraz Adriana  Alonso Muras i Diego Garcia Trigo z grupy KIOM.

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych z gośćmi z Hiszpanii spotkały się również innowacyjne firmy z Klastra Lubelska Medycyna oraz firmy reprezentujące ekosystem Lubelskiej Wyżyny IT. Potencjał Lublina w zakresie technologii IT zaprezentowała Oliwia Wójtowicz – pracownik Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, natomiast środowisko Klastra Lubelska Medycyna oraz realizowane w ramach Klastra projekty rozwojowe (między innymi finansowany z funduszy europejskich, z EFRR, z programu Interreg Kraje Morza Bałtyckiego projekt ProVaHealth – Product Validation in Health) – Marzena Strok-Sadło – członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna, kierownik referatu ekosystemów gospodarczych Urzędu Miasta Lublin.