Ankieta dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach tematycznych spotkań w subregionach.

Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych regionu.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa.

Prosimy o wypełnienie każdego z trzech modułów ankietowych do dnia 31 października 2019r.

Ankiety zostaną szczegółowo przeanalizowane, a ich zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone na stronie: http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (81) 47 81 489.