Misja gospodarcza do Dubaju połączona z udziałem w Targach Arab Health (27-31 stycznia 2020)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Dubaju, połączoną z udziałem w targach Arab Health.

Misja odbędzie się w dniach 27-31 stycznia 2020 i skierowana jest do przedsiębiorców:

– z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);

– prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku);

– działających w branży medycznej, chemicznej, farmaceutycznej.

UWAGA: Do udziału w wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej na rynku ZEA.

Termin nadsyłania wniosków:  16 grudnia 2019

Więcej informacji: http://invest.lubelskie.pl/pl/zjednoczone-emiraty-arabskie-dubaj-styczen-2020