„Rehabilitacja robotyczna w usprawnianiu i powrocie do zdrowia pacjentów neurologicznych” – zaproszenie na konferencję

W dniu 8 lutego 2020 r. w Turce k. Lublina odbędzie się konferencja pt. „Rehabilitacja robotyczna w usprawnianiu i powrocie do zdrowia pacjentów neurologicznych”, której Organizatorem jest Ośrodek Rehabilitacji – Członek Klastra Lubelska Medycyna.

Celem konferencji będzie przedstawienie rehabilitacji robotycznej z użyciem nowoczesnych urządzeń takich jak: Lokomat, Stół Erigo, C-Eye, Bieżnia C-Mill, jako formy wsparcia, która znacząco przyspiesza powrót do zdrowia.

Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • terapia funkcjonalna pacjentów po udarze mózgu wspomagana nowoczesnymi urządzeniami rehabilitacyjnymi;
  • wykorzystanie Erigo i Lokomatu jako urządzeń wspomagających terapię funkcjonalną pacjenta po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego;
  • prezentacja Lokomatu – urządzenia do reedukacji chodu.

W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem: telefonicznie – 501 751 311 lub mailowo – sekretariat@osrodekneurorehabilitacji.pl

Zachęcamy Państwa do udziału!