Członkowie Klastra Lubelska Medycyna dyskutowali o znaczeniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w rehabilitacji

W dniu 8 lutego członkowie Klastra Lubelska Medycyna spotkali się w Ośrodku Neurorehabilitacji i dyskutowali o znaczeniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w rehabilitacji.

Ośrodek Neurorehabilitacji zapewnia pomoc pacjentom po urazach neurologicznych. To pierwszy tego typu ośrodek na mapie Lubelszczyzny, wykorzystujący urządzenia takie jak locomat czy cyberoko. Locomat jest urządzeniem do reedukacji chodu. Cyberoko to narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, bazujące na interakcji wzrokowej.

Wszyscy biorący udział w spotkaniu, ale przede wszystkim specjaliści z zakresu neurologii i rehabilitacji reprezentujący instytucje wchodzące w skład Klastra, właściciele podmiotów oferujących usługi w zakresie rehabilitacji, podkreślali ogromną potrzebę wykorzystania tych rozwiązań w rehabilitacji pacjentów. Dzięki Ośrodkowi Neurorehabilitacji pacjenci z województwa lubelskiego po raz pierwszy mogą korzystać z tego rozwiązania w naszym regionie. Ośrodek gościł przedstawicieli Rehamed-Center, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie terapii funkcjonalnej pacjentów wspomaganej nowoczesnymi urządzeniami rehabilitacyjnymi, a także opowiedzieli o współpracy z pacjentami zagranicznymi w zakresie turystyki medycznej przyjazdowej.

Dziękujemy Ośrodkowi Neurorehabilitacji za umożliwienie tak wartościowego spotkania, a wszystkim uczestnikom za przybycie i dyskusję.