Zaproszenie na seminarium pt. „Wymagania rozporządzenia MDR 2017/745 – praktyczne znaczenie zmian w przepisach dotyczących wyrobów medycznych”

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone zmianom prawnym w obszarze wyrobów medycznych a dokładnie nowemu Rozporządzeniu MDR 2017/745. Organizatorem spotkania jest Klaster Lubelska Medycyna oraz firma TUV NORD Polska – jednostka notyfikowana, certyfikująca wyroby medyczne.

Agenda spotkania:

■ Zmiany w wymaganiach prawnych dotyczących wyrobów medycznych

■ Najważniejsze różnice między wymaganiami obecnie obowiązującymi i wchodzącymi w życie 26 maja 2020

■ Okres przejściowy – ważność certyfikatów wydanych przed 26 maja 2020

■ Co z wyrobami dla których zmienia się klasyfikacja?

■ Które wymagania zaczną obwiązywać od 26 maja 2020?

■ Pytania, dyskusja

Termin: 4 marca 2020 r. (środa), godz. 11.00. Przewidywana godzina zakończenia spotkania: 14:00

Miejsce: Uniwersytet Medyczny, aula Auditorium Maximum, Al. Racławickie 1 w Lublinie

Prelegentem z ramienia TUV NORD Polska będzie Pan Wojciech Piotrowski – doświadczony auditor TÜV NORD Polska w zakresie ISO 13485 i MDD – 93/42/EWG oraz ISO 9001, trener, wykładowca, konsultant a także praktyk w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego br. na adres e-mailowy: info@medycyna.lublin.eu

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: tutaj

W przypadku pytań prosimy o kontakt: iwona.pilarska@lublin.eu lub tel. 81 466 25 25.

Zachęcamy do udziału!