Członkowie Klastra Lubelska Medycyna wzięli udział w seminarium poświęconym zmianom prawnym w obszarze wyrobów medycznych

W dniu 4 marca 2020 r., w Auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  odbyło się spotkanie dla lubelskich przedsiębiorców z branży medycznej, poświęcone zmianom prawnym w obszarze wyrobów medycznych – „Wymagania rozporządzenia MDR 2017/745 – praktyczne znaczenie zmian w przepisach dotyczących wyrobów medycznych”.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: obowiązujących wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych,  różnic między wymaganiami obecnie obowiązującymi a wchodzącymi po 26 maja 2020 r., okresu przejściowego – ważności certyfikatów wydanych przed 26 maja 2020 r., zmian w klasyfikacji, wymagań zaczynających obowiązywać od maja 2020 r.

Współorganizatorem spotkania była firma TÜV NORD Polska – jednostka notyfikowana, certyfikująca wyroby medyczne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, a przedstawicielom TÜV NORD Polska za bardzo wartościowe seminarium.