Ponadnarodowe sieci Żywych Laboratoriów przyśpieszą komercjalizację innowacji w obszarze medycyny i zdrowia

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi działań i efektów osiągniętych w ramach projektu „ProVaHealth – Product Validation in Health”, który Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje aby wspierać rozwój innowacji i przedsiębiorczości w ekosystemie Klastra.

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Artykuły dostępne są na portalach Business Insider: https://businessinsider.com.pl/ponadnarodowe-sieci-zywych-laboratoriow-przyspiesza-komercjalizacje-innowacji-w/97jyxmm oraz Lajf Magazyn Lubelski: https://lajf.info/ponadnarodowe-sieci-zywych-laboratoriow-przyspiesza-komercjalizacje-innowacji-w-obszarze-medycyny-i-zdrowia/