Platforma Przemysłu Przyszłości – praktyczne kompendium wiedzy na temat przemysłu 4.0

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – praktycznym i szerokim kompendium wiedzy na temat przemysłu 4.0. –  https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Rolą Fundacji jest wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery przemysłu 4.0.

Na Platformie dostępne są aktualności z Polski i ze świata dotyczące przemysłu 4.0, baza wiedzy oparta o artykuły, case studies, prezentacje oraz bibliotekę 4.0., a także informacje o zbliżających się webinariach i wydarzeniach.

Dodatkowo Platforma udostępnia dwa narzędzia – Nawigator finansowy oraz Narzędzie do samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.

– Nawigator finansowy może pomóc w odnalezieniu źródeł finansowania transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. – https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigatorfinansowy/

– Narzędzie do samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa pokazuje natomiast, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system przedstawia diagnozę i rekomendacje kierunkujące dalsze decyzje związane z rozwijaniem strategii cyfryzacji w przedsiębiorstwie – https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/kierunekprzemysl40/

Platforma Przemysłu Przyszłości rozbudowuje także zespół ekspertów specjalizujących się w przemyśle 4.0, transformacji cyfrowej i technologiach przydatnych w nowoczesnym biznesie.

Doświadczonych praktyków, naukowców i znawców poszczególnych dziedzin zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń, według zasad opisanych pod poniższym linkiem: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/eksperci/

Grupa ekspertów będzie działała na rzecz rozwoju polskiego przemysłu w kierunku standardów czwartej rewolucji przemysłowej.