Biuro Klastra Lubelska Medycyna z uwagą obserwuje rozwój sytuacji w obszarze turystyki zdrowotnej uczestnicząc między innymi regularnie w konferencjach online prowadzonych przez światowych ekspertów

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję wysłuchać Irvinga Stackpole’a, którego mieliśmy przyjemność gościć w Lublinie podczas International Health Tourism Forum-Lublin 2019 oraz Laszlo Puczkó, naszego gościa podczas Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018.

W obecnej sytuacji, w opinii ekspertów, nadal trudno jest mówić o jakichkolwiek trendach. Pewne jest natomiast, że pandemia wymusza całkowite przedefiniowanie strategii rynkowych zarówno w kontekście samej oferty, grup odbiorców, jak również priorytetowych destynacji do których zechcemy skierować naszą ofertę. Być może powinny to być różne od dotychczasowych grupy klientów i rynki?

Musimy brać pod uwagę między innymi zmianę oczekiwań i nawyków klientów. Na przykład fakt, że klienci, również w celach medycznych, będą wybierali częściej podróż samochodem niż loty samolotem, ze względu na swoje bezpieczeństwo.

W opinii ekspertów bezpieczeństwo i sposób komunikacji o zastosowanych procedurach w tym zakresie, powinno stanowić jeden z kluczowych elementów przekazywanych informacji. Przekaz powinien być przejrzysty, informacja pełna, a komunikacja w zakresie bezpieczeństwa „agresywna”, aby zapewnić klientów, w tym pacjentów, że dana placówka potrafi o bezpieczeństwo zadbać nie tylko przy zachowaniu formalnie wymaganych standardów w tym zakresie.

Możemy oczekiwać, że pierwsi z oferty w obszarze turystyki zdrowotnej zaczną korzystać pacjenci z grupy określanej jako „vanity & hedonism”, czyli ci, którzy chcą skorzystać z usług dla poprawy swojego samopoczucia, tj. z zabiegów medycyny estetycznej, usług stomatologicznych czy oferty wellness.

Podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowia i turystyki medycznej zachęcamy do udziału w webinarach i obserwacji sytuacji na rynkach w Polsce i za granicą.

Nagranie z ostatniego webinaru dostępne jest pod poniższym linkiem:

http://ow.ly/SgLk50B9yGg