Wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Profesorowi Giuseppe Guarnaccia

W poniedziałek (5 października 2020 r.) odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Profesorowi Giuseppe Guarnaccia – okuliście światowej sławy, inicjatorowi jedynego w Europie satelitarnego centrum badawczo-szkoleniowego Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w Lublinie.

Profesor Giuseppe Guarnaccia jest jednym z najwybitniejszych specjalistów okulistyki na świecie. W swojej karierze zawodowej Profesor Guarnaccia przeprowadził około 12 000 operacji zakończonych sukcesem. Jest członkiem najważniejszych włoskich i międzynarodowych towarzystw okulistycznych oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach specjalistycznych na całym świecie. Za swoją działalność na polu okulistyki został nagrodzony licznymi prestiżowymi nagrodami.

Nadanie aktu Honorowego Obywatela Miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności i uznania dla zasług związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji międzynarodowej naszego miasta, jako rozpoznawalnego ośrodka medycznego w dziedzinie okulistyki, gdzie świadczone są innowacyjne usługi medyczne na światowym poziomie. To dzięki staraniom i wsparciu prof. Guarnaccia w Lublinie powstanie centrum badawczo-szkoleniowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie to jedyny taki ośrodek w Europie i drugi na świecie, w którym technika 3D na dobre zagości na sali operacyjnej, a robotyka będzie kolejną jej ewolucją.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło.