Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia – spotkania b2b i konferencja online – 11.02.2021 r.

To polsko-niemieckie wydarzenie skierowane jest do firm, instytucji, ośrodków badawczych, szpitali, informatyków i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu sektora ochrony zdrowia. Stanowi ono nieskomplikowaną platformę do wymiany poglądów na temat obecnej i przyszłej sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej w obu krajach oraz szans i wyzwań.

Niniejsze wydarzenie składa się z części konferencyjnej oraz części poświęconej na rozmowy B2B. Konferencja pozwoli na zapoznanie się z aktualną sytuacją sektora ochrony zdrowia w Polsce i Brandenburgii. Doświadczeni prelegenci przedstawią wyzwania, możliwości oraz polityczne i społeczne ramy tego obszaru działalności. Firmy z obu krajów zaprezentują potencjalne rozwiązania. Wydarzenie matchmakingowe przeznaczone jest dla firm. W ramach z góry zaaranżowanych 20-minutowych spotkań potencjalni partnerzy będą mieli możliwość wzajemnego poznania się i podjęcia rozmów.

Wydarzenie to przeznaczone jest dla następujących obszarów działalności:

  • laboratoria medyczne i technologie
  • optometrycy, kręgarze, dentyści, ratownicy medyczni, farmaceuci
  • producenci i dostawcy sprzętu medycznego
  • użytkownicy końcowi: szpitale, gabinety lekarskie, lekarze itp.
  • przedstawiciele interesariuszy regionalnych i krajowych
  • specjaliści branży IT i aplikacje teleinformatyczne
  • Start-upy
  • naukowcy/badania i rozwój
  • kasy chorych i podobne instytucje.

Szczegóły i rejestracja.