Trwa drugi nabór do Programu: Dobre Innowacje

Mają Państwo pomysł jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji? Jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie?

Wybrane pomysły mogą otrzymać wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także finansowe w formie grantu do 50 000 zł.

Pomysły na innowacje społeczne można zgłaszać do 18 kwietnia 2021.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu.

Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.