III Konkurs Start-Up-Med – przyjmowanie zgłoszeń trwa do 10 maja!

Konkurs Start-Up-Med jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2021 r.

Głównym celem Konkursu jest wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe. Organizatorzy chcą również wyróżnić podmioty opracowujące i wdrażające rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej. 

Ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:

  • Start-up
  • Ośrodek medyczny/naukowy

W kategorii Start-up zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

  • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W kategorii Ośrodek medyczny/naukowy zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

  • Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)
  • Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę)

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 maja 2021 r. drogą elektroniczną.

Formularz zgłoszeniowy.
Szczegóły i regulamin konkursu.