Współpraca Klastra Lubelska Medycyna z Lokalną Organizacją Turystyczną Metropolia Lublin

W dniu 22 kwietnia 2021 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Klastrem Lubelska Medycyna i Lokalną Organizacją Turystyczną Metropolia Lublin.

Celem zawartego porozumienia jest między innymi wspólne budowanie oferty turystyki zdrowotnej przyjazdowej, a także wzmocnienie współpracy podmiotów z branży turystycznej i medycznej, z obszaru spa&welnness oraz uzdrowisk, w zakresie przygotowania wspólnej oferty produktowej i promocji produktów turystycznych.

LOT Metropolia Lublin jest stowarzyszeniem zrzeszającym i integrującym lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Celem stowarzyszenia jest między innymi promocja atrakcji, wydarzeń, obiektów i produktów turystycznych, zwłaszcza z zakresu turystyki miejskiej, kulturowej, zakupowej, biznesowej, sentymentalnej, aktywnej, sportowej, zdrowotnej oraz ekoturystyki.

Klaster Lubelska Medycyna zrzesza podmioty związane z obszarem zdrowia i medycyny, w tym podmioty świadczące usługi medyczne i usługi dedykowane zdrowiu, rozwijając ofertę turystyki zdrowotnej przyjazdowej oraz promując ją w kraju i za granicą.

Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie zaowocuje efektywną współpracą na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej przyjazdowej w Lublinie i w regionie.