Nowa Rada Klastra Lubelska Medycyna. Wybory członków Rady Klastra Lubelska Medycyna IV kadencji – 7 lipca 2021

W dniu 7 lipca 2021 r. odbyły się wybory członków Rady Klastra Lubelska Medycyna IV kadencji.

Na przedstawicieli członków Klastra w Radzie zostali wybrani –

 • w grupie jednostek administracji publicznej:
  Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • w grupie przedstawicieli nauki i oświaty, w tym uczelni, jednostek badawczo–rozwojowych i instytutów badawczych:
  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • w grupie Specjalistycznych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym szpitali publicznych:
  Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  Dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
 • w grupie przedsiębiorstw:
  Dorota Karczewska – Prezes CRH Żagiel Med sp. z o.o. sp. j.
  Beata Walawska – Właściciel NZOZ Orto-Mix Ortodoncja Stomatologia Beata Walawska
  Mateusz Sagan – Prezes FiBioMed sp. z o.o.
  Waldemar Ferschke – Wiceprezes Medisept sp z o.o.
 • w grupie instytucji otoczenia biznesu:
  Magdalena Stachyra – Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  Łukasz Gołąbek – Wiceprezes Netrix Group sp. z o.o.

  Członkowie Rady Klastra Lubelska Medycyna IV kadencji zostali powołani przez Zarząd Klastra z dniem 15 lipca 2021.
  Nowo wybranym członkom Rady serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych działań na rzecz dalszego rozwoju Klastra Lubelska Medycyna.
Głosowanie w grupie Instytucji Otoczenia Biznesu
Głosowanie w grupie przedsiębiorstw