Polsko-Tajwańskie Forum Kooperacyjnego MŚP

W dniu 24 listopada 2022 roku podczas „Polsko-Tajwańskiego Forum Kooperacyjnego MŚP. Wyroby Medyczne” współorganizowanego w formie hybrydowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Departament Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki Tajwanu, dr Marcin Garbowski-jako przedstawiciel biura Klastra Lubelska Medycyna (Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) zaprezentował branżę wyrobów medycznych w Polsce oraz ekosystem Klastra Lubelska Medycyna.

Forum było również okazją do zaprezentowania przez Medical Inventi S.A. – członka Klastra, bioaktywnego materiału kościozastępczego FlexiOss® .

Dziękujemy PARP za zaproszenie do udziału w Forum. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie zapoczątkuje dalszą współpracę pomiędzy klastrami i firmami z Polski i Tajwanu w obszarze innowacji w branży wyrobów medycznych.