Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy

W środę (14 grudnia) w Targach Lublin odbyło się „Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy”. Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami zatrudnienia przedstawionymi przez blisko 80 pracodawców, a także wziąć udział w warsztatach na których zaprezentowano skuteczne sposoby poszukiwania pracy.

Organizatorami wydarzenia był UNHCR we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie oraz Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Inicjatywa była skierowana do wszystkich osób poszukujących pracy, a szczególnie tych pochodzących z Ukrainy. Podczas wydarzenia zainteresowani mieli możliwość skorzystania z porad prawnych, poznania przysługujących pracownikom praw, a także czynności koniecznych do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Radą służyli doradcy zawodowi, którzy podpowiedzieli gościom co trzeba zrobić, aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto podkreślić, że wszystkie warsztaty były jednocześnie tłumaczone na język ukraiński.

Swoje stoiska podczas wydarzenia prezentowali również członkowie Klastra Lubelska Medycyna: Herbapol, Eres Medical, PZ Cormay, CM Sanitas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej.