Spotkanie koordynatorów Klastra Lubelska Medycyna z Profesorem Anastase Shyaka, Ambasadorem Republiki Rwandy w Polsce

W dniu 6 lutego br. Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk spotkał się  z delegacją z Rwandy, której przewodniczył Ambasador Republiki Rwandy w Polsce, Pan Profesor Anastase Shyaka. Jednym z tematów rozmów była współpraca w zakresie badań naukowych i wymiany akademickiej. Pan Ambasador spotkał się również z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Bartłomiejem Bałabanem i prorektorem ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Profesorem Robertem Rejdakiem. Rozmowy były kontynuowane na poziomie operacyjnym z udziałem przedstawicieli lubelskiego biznesu i ośrodków akademickich. Uczestnicy poznali uwarunkowania eksportu i inwestowania na rynkach afrykańskich.

Rwanda jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w całej Afryce. PKB od 2003 r. rocznie wzrastał średnio o 7–8%, a główne importowane towary to: ropa, artykuły spożywcze, leki, maszyny, stal i cement.

Więcej informacji o wizycie na stronie.