Specjaliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie przeprowadzili nowatorską operację wszczepienia soczewki teleskopowej!

Lubelscy okuliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie jako pierwsi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadzili nowatorską operację polegająca na wszczepieniu specjalnej soczewki teleskopowej, u pacjentki z zaawansowaną postacią starczego zwyrodnienia plamki żółtej oka. Lubelska klinika to pierwszy ośrodek w tej części Europy – poza Włochami i Wielką Brytanią, gdzie odbywają się takie zabiegi.

„Soczewka działa tak jak szkło powiększające. Pacjent, który wcześniej nic nie widział, z odpowiedniej odległości, zaczyna widzieć druk, rysy twarzy” – mówi prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1.

Warto podkreślić, że w czerwcu br. przyznano Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK Nr 1 status Polskiego Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich Oczu. To jedyny tego rodzaju ośrodek w Polsce. Lubelska klinika to pierwszy ośrodek w tej części Europy – poza Włochami  i Wielką Brytanią, gdzie odbywają się takie zabiegi.

Więcej informacji o przeprowadzonym zabiegu: https://medicus.lublin.pl/2023/07/teleskop-w-soczewce-przywraca-widzenie/ oraz https://lublin.tvp.pl/71602087/nadzieja-dla-pacjentow-tracacych-wzrok?fbclid=IwAR2FFl5LlqbAtr885EPX34hwgpBShXu4BMRqR_Ru7fsWKaQhkLGjL4gV_wI.